Υπηρεσίες


Ατομική Ψυχοθεραπεία 


Ομαδική Ψυχοθεραπεία 


Θεραπεία ζευγαριού


Θεραπεία οικογένειας


Συμβουλευτική εξαρτήσεων (αλκοόλ, διατροφικές εξαρτήσεις, internet, κ.α.)


Ομάδες διαχείρισης πένθους και ανίατων ασθενειών (καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.α.)


Διαχείριση άγχους


Διαχείριση εργασιακού στρες


Σχολές γονέων


Ομάδες για παιδιά ως 11 ετών


Ομάδες εφήβων


Επαγγελματικός προσανατολισμός


Εποπτεία και εκπαίδευση επαγγελματιών (ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, κ.α.)